Đầu nối cảm biến nhiệt Nanaboshi

Đầu nối cảm biến nhiệt Nanaboshi đang sản xuất một chất kết nối chất lượng cao cho thiết bị viễn thông, thiết bị công nghiệp, thiết bị điện, thiết bị đo lường, thiết bị điện tử vv với nhiều loại kết nối như NET, NEW, NJC, NR, NJW, NRW, NCS, NWPC, NT , NHVC, NMI Series.

 

Đầu nối cảm biến nhiệt Nanaboshi dùng trong nhà: NCS, NJC, NR, NET, … Các đầu nối kim loại không thấm nước để sử dụng ngoài trời: NWPC, NJW, NRW, NEW, NHVC, … Đầu nối cảm biến nhiệt Nanaboshi cho ngoài trời: dòng ENJW, dòng ENRW

Các kho cổ phiếu bao gồm các loại đầu nối kim loại rất linh hoạt NCS (phích cắm) dùng trong nhà, cũng như dòng sản phẩm NJC lên đến 24 chân, loại khóa NR kiểu khóa một chạm , dòng sản phẩm chống nước ngoài NWPC, NJW Hàng loạt, loạt NRW, loạt ENJW, hàng loạt ENRW, v.v. (không bao gồm các kích thước nhất định).

 

Thông tin liên hệ:

Mr. Dũng – 0938 984 234

Email: dung@antrongtin.com

 

Model sản phẫm:

NJC-204-RM

NJC-2414-PF

NCS-164-Ad(F)

NJC-2012-RM

NCS-164-P

NCS-163-PM

NCS-162-PM

NCS-258-Ad(F)

NCS-256-Ad(F)

NCS-163-P

NCS-163-AdF(F)

NJC-2012-PM

NJC-20-CB

NCS-257-RF

NCS-304-PM

NCS-257-AdF(F)

NCS-257-PM

NCS-304-PM

NR-2012-PM

NJC-20-12-PM

NJC-2012-RM

NJC-2012-RF

NR-20-12-RF

NJC-2012-PM

NJC-20-CB

NCS-256-AdF(F)

NCS-163-AdF(F)

NCS-163-PM

NCS-164-P

NCS-258P

NCS-60-15RF

NCS-163-Ad(F)

NCS-258-Ad(F)

NR-2012-RF

NR-2012-PM

NCS-163-Ad(F)

NCS-163-P

NCS-163-PM

NCS-164-Ad(F)

NCS-164-Ad(F)

NCS-258-P

NCS-258-Ad(F)

NCS-304-SP

NJC-2012-PM

NCS-256-Ad(F)

NCS-4016-P

NCS-252-AdF

NCS-164-Ad(F)

NCS-163-Ad(F)

NCS-164-P

NCS-257-Ad(F)

NCS-164-Ad(F)

NJC-2012-PM

NCS-256-P

NJC-202-RF

NJC-202-PM

NCS-258-P

NJC-202-RF

NJC-202-PM

NJC-2012-PM

NWPC-254-PM9

NCS-258-Ad(F)

NCS-258-P

NCS-163-P

NCS-258-Ad(F)

NCS-257-PM

NJC-163-ADF

NJC-163-PM

NCS-257-Ad(F)

NJC-163-ADF

NJC-163-PM

NCS-258-Ad(F)

NCS-256-PM

NCS-163-Ad(F)-CH

NCS-164-Ad(F)-CH

NCS-258-Ad(F)

NCS-257-Ad(F)

NCS-163-Ad(F)-CH

NCS-252-PM

NCS-302-PM

NCS-163-Ad(F)-CH

NCS-163-Ad(F)-CH

NCS-258-Ad(F)

NCS-258-P

NR-2012-RF

NR-2012-PM

NCS-4420-RF

NCS-4412-PM

NCS-4412-RF

NCS-308-PM

NCS-308-RF

NCS-4420-PM

NJC-202-PM

NCS-164-R-CH

NCS-164-P-CH

NT-5012-RF

NT-5012-PM16

NT-5012-PF16

NRW-2816-RF

NRW-2816-PF-16

NRW-2816-PM-16

NCS-164-R-CH

NCS-164-P-CH

NCS-40-RCA

NCS-54-RCA

NCS-163-P-CH

NCS-257-PM

NCS-254-PM

NCS-308-RF

NCS-308-PM

NCS-253

NCS-64-4-RF

NJW-20

NCS-164-ADF

NCS-254-ADF

41-606

NR207PM

NCS-162-R

NJW-203-PM10

NJW-203-RF

NJC-2816-PF

NCS-254RF

NCS-302P

NCS-4020-R

NR-205-RF

NRW-20-RCA

NJC-2024-PM

NCS-253-P

NCS-162

NT-24-7PADF-M3/8

NCS-163-P

NCS-25-4-PF

NCS-163-RF

NCS-4020-P

NCS-4010-P

41-4835

NCS-4012-P

NWPC-25-6-R-14

NT-506-PSPM-4

NCS-30-8-RF

NCS-308-RF

NJW205PF10

NJW205ADM10

NJW20RCA

NJW20PCA

NCS304PM

NCS4416RF

NCS163ADF

NCS164P

NCS258ADF

NCS258P

NT-5012-SPM

NJC-2824-PF

NJC-2824-RM

NCS-404-P

41-2137

41-6407

41-976

NCS-445-AD-F

NCS-255-RF

NCS-305-RF

NCS-252-RF

NCS-444-ADF

NCS-254-PM

NCS-304-P

NCS4416PM

NJC-2012-PF

T484RM

T484PF

NJC-207-PF

NCS162RF

NCS162PM

NJW207PM10

NRW2012ADF12

NRW2012PM12

NRW203ADF12

NRW203PM12

NRW204ADF12

NRW204PM12

NRW205PM12

NRW205ADF12

NCS-163-PM

NCS162RFCH

NR-2012-PF

NR-2012-RM

NR-207-PF

NJC-2012-PM

NR-2010-PF

NR-205-PM

NR-207-RM

NCS-253-PM

NCS6030RF

NCS164AD

NCS6010PM

NCS6015PM

NCS6030PM

NCS6010ADF

NCS6015ADF

NCS6030ADF

NCS4016P

NCS164R

NJW205PF6

NCS252P

NCS-255-SPM

NCS-252-SPM-H5

NCS-252-PMRF

NJC2416PM

NJC202PM

NJC2416RF

NCS252R

NCS253RF

NCS253SPM

NJC203PF

NJW-24-16-RF-8

NJW2410ADM15

NCS252PM

 

Nhà cung cấp Nanaboshi,

Đại lý Đầu nối cáp Nanaboshi Việt Nam, 

Phân phối độc quyền Nanaboshi,

Giắc cắm Nanaboshi,

Đầu nối cảm biến nhiệt Nanaboshi

Diễn đàn công nghệ: hcmweb.net