Đăng bài

Hướng dẫn đăng tin:

  • Bấm Đăng Bài dưới thông tin tài khoản.
  • Số lượng ký tự bài viết vui lòng nhiều hơn 1200 (Được tính dưới khung nhập nội dung).
  • Hãy chọn đúng chuyên mục cho bài viết.
  • Hình ảnh phải có và căn giữa vào bài viết.

(*)Chân thành cảm ơn bạn đã tuân thủ các nội quy đăng tin để xây dựng 1 diễn đàn chất lượng hơn.

Để thực hiện chức năng này, bạn vui lòng đăng nhập.