Đại lý Valve Dungs vietnam

Đại lý Valve Dungs vietnam giao diện giữa khí và an toàn. Chúng tôi hiểu đầy đủ các công nghệ để kiểm soát, đo và điều chế khí dễ cháy và không khí đốt. Chúng tôi cung cấp toàn bộ phần cứng: Từ van đơn để hoàn thành các đoàn tàu chạy bằng khí đốt và từ các điều khiển vòi đốt tự động để hoàn thành các hệ thống quản lý đốt. Các gia đình sản phẩm thành công trên toàn thế giới đảm bảo độ tin cậy, hiệu quả và sự thân thiện với người dùng đã được chứng minh trên khắp thế giới.

Seri sản phẩm Đại lý Valve Dungs vietnam :

226568 MB – DLE 403 B01 S20 230VAC + NF + GW150A5

225277 MB – DLE 403 B01 S20 230VAC + NF + GW50A5

205040 MB – DLE 403 B01 S20 230VAC + FS

226783 MB – DLE 403 B01 S50 230VAC + NF + GW50A5

213073 MB – DLE 405 B01 S20 230VAC + NF

226560 MB – DLE 405 B01 S20 230VAC + NF + GW150A5

238001 MB – DLE 405 B01 S20 230VAC + FS

226875 MB – DLE 405 B01 S50 230VAC + NF + GW150A5

208918 MB – DLE 407 B01 S20 230VAC + FS

226561 MB – DLE 407 B01 S20 230VAC + NF + GW150A5

230471 MB – DLE 407 B01 S22 230VAC + FS

226874 MB – DLE 407 B01 S50 230VAC + NF + GW150A5

212085 MB – DLE 407 B01 S20 230VAC + NF + GW150A5

204220 MB – DLE 410 B01 S20 230VAC + FS

226562 MB – DLE 410 B01 S20 230VAC + NF + GW150A5

230517 MB – DLE 410 B01 S22 230VAC + NF

226873 MB – DLE 410 B01 S50 230VAC + NF + GW150A5

225928 MB – DLE 410 B01 S52 230VAC + NF + GW150A5

208920 MB – DLE 412 B01 S20 230VAC + FS

226563 MB – DLE 412 B01 S20 230VAC + NF + GW150A5

225009 MB – DLE 412 B01 S22 230 VAC + NF + GW

226872 MB – DLE 412 B01 S50 230VAC + GW 150 A5

225863 MB – DLE 412 B01 S52 230VAC + NF

245836 MB – DLE 412 B01 S52 230VAC + NF + GW150A5

226799 MB – DLE 415 B01 S20 230VAC + + VBF GW150A5

224474 MB – DLE 415 B01 S22 230VAC + S + GW50A5

226801 MB – DLE 415 B01 S50 230VAC gem.VF m.GW

226803 MB – DLE 420 B01 S20 230VAC + + VBF GW150A5

224475 MB – DLE 420 B01 S22 230VAC + S + GW50A5

226805 MB – DLE 420 B01 S50

225125 MB – DLE 420 B01 S52 230VAC + NF + GW150A5

220985 MB – VEF 407 B01 S10 230VAC + NF + GW150A5

229528 MB – VEF 407 S10 230VAC + FS

230512 MB ??- VEF 412 B01 S10 230VAC + NF + GW50A5

220963 MB – VEF 412 B01 S30 230VAC + NF + GW150A2

229529 MB – VEF 412 S10 230VAC + FS

240293 MB – VEF 412 S12 230VAC + FS

223763 MB – VEF 415 B01 S10 230VAC + NF + GW150A5

240294 MB – VEF 415 S12 230VAC + FS

222946 MB – VEF 420 B01 S10 230VAC + NF + GW150A5

222977 MB – VEF 420 B01 S30 230VAC + NF + GW150A5

240295 MB – VEF 420 S12 230VAC + FS

240296 MB – VEF 425 S12 230VAC + S

224895 MB ZRD 410 B01 S20 230VAC + NF

224897 MB ZRD 412 B01 S20 230VAC + NF

224979 MB ZRD 415 B01 S20 230VAC + NF

226552 MB ZRDLE 405 B01 S20 230VAC + NF + GW150A5

226871 MB ZRDLE 405 B01 S50 230VAC + NF + GW150A5

215053 MB ZRDLE 405 B01 S50 230VAC + NF + GW150A5

226553 MB ZRDLE 407 B01 S20 230VAC + NF + GW150A5

226870 MB ZRDLE 407 B01 S50 230VAC + NF + GW150A5

212319 MB ZRDLE 410 B01 S20 230VAC + NF

226554 MB ZRDLE 410 B01 S20 230VAC + NF + GW150A5

227392 MB ZRDLE 410 B01 S52 230VAC + NF

223658 MB ZRDLE 410 B01 S52 230VAC + FS

212320 MB ZRDLE 412 B01 S20 230VAC + FS

226555 MB ZRDLE 412 B01 S20 230VAC + NF + GW150A5

225158 MB ZRDLE 412 B01 S20 230VAC + NF + GW50A5

229635 MB – B01 S22 ZRDLE412 230VAC + FS

226868 MB ZRDLE 412 B01 S50 230VAC + NF + GW150A5

225730 MB ZRDLE 412 B01 S52 230VAC + FS

229683 MB – B01 S52 ZRDLE412 230VAC + FS

228168 MB ZRDLE 415 B01 S22 230VAC + FS

230519 MB ZRDLE 415 B01 S22 230VAC + NF , GW

226810 MB ZRDLE 415 B01 S52 230VAC + + VBF GW150A5

228169 MB ZRDLE 420 B01 S22 230VAC + FS

224476 MB ZRDLE 420 B01 S22 230VAC + NF + GW50A5

225127 MB ZRDLE 420 B01 S52

232620 MBC – 65 – DLE – S20 m.GW A5 230V AC

242320 MBC – 65 – DLE -S40

246456 MBC-120 – DLE -S20 230VAC

245875 MBC-120 – DLE – S40 IP 54 230 VAC

261645 MBC-300 – SE- S22

261644 MBC-300 -SE – S82 AC 230 V

261647 MBC-300 – SE- S302

261646 MBC-700 – SE- S22

261652 MBC-700 -SE – S82 AC 230 V

261648 MBC-700 -SE – S302 AC 230 V

245623 MBC-1200 – SE- S22

243408 MBC-1200 -SE – S82 230 V.AC

243409 MBC-1200 -SE – S302 230 V.AC

241741 MBC-1900 -SE -65

244295 MBC-3100 -SE – 80 230 VAC

244298 MBC-5000 -SE – 100 230 VAC

261653 MBC-300 – VEF AC 230 V

261654 MBC-700 – 230 VEF V.AC

243413 MBC-1200 – VEF 230 VAC

243083 MBC-1900 – VEF DN65 – 230VAC

244428 MBC-3100 – VEF -80 230VAC

244301 MBC-5000 -100 – VEF

214975 Adapter Pbrander kpl MB sideways

216675 Adapter manometer MB and DMV

208550 Blindplaatset MB for TBV GW

226997 Filter element VBF MB 415/420 DMV 512/520

229754 Filterset TBV MB 405/407 ( FS ) 10 pieces

222118 Filterset behalf MB 053 / 403 with Holder + O ring

222119 Filterset TBV MB 405/407

222120 Filterset TBV MB 410/412

229741 Filterset TBV MB 415/420 ( FS )

225845 Filterset TBV MB 415/420

211202 End Contact K01 / 1 IP54

214908 End Contact K01 / 1 IP65

210319 Plug Black 3 -pole gas valve

226342 Stem Filter TBV DMV MB 11/2 “and 2”

232440 Stem Filter TBV DMV MB 3/4 ” and 1 “

251984    GW 500 A4/2 HP X

251985    GW 2000 A4/2 HP X

251986    GW 6000 A4/2 HP X

245810    GGW 3 A4/2 X

248694    GGW 10 A4/2 X

245811    GGW 50 A4/2 X

248695    GGW 150 A4/2 X

253011    MVD 503 X

253012    MVD 505 X

253013    MVD 507 S02 X

253014    MVD 510 X

253015    MVD 515 X

253016    MVD 520 X

253017    MVD 2040 S02 X

253018    MVD 2050 S02 X

253019    MVD 2065 S02 X

253020    MVD 2080 S02 X

253021    MVD 2100 S02 X

253023    MVD 2150 S02 X

253031    MVD 5100 S02 X

253032    MVD 5125 X

253033    MVD 5150 X

229250 3 GW A5

225938 GW 10  A5 2-10 mbar Ag G3

22593 GW 50 9 A5 5-50 mbar Ag G3

241246 50 GW A5 / 1 5-50 mbar Ag G3 with damping

225940 GW A5  150 5-150 mbar Ag G3

241247 GW 150 A5 / 1 5-150 mbar Ag G3 with damping

227639 GW A5 500 100-500 mbar Ag G3

228723 GW 3 A6 0.7-3 mbar Ag G3

242030 GW A6 3 / 1 0.7-3 mbar Ag G3

241245 GW 10  A5 / 1 2-10 mbar Ag G3 with damping

228724 GW 10  A6 2-10 mbar Ag G3

228725 GW 50  A6 5-50 mbar Ag G3

228726 150 GW A6 10-150 mbar Ag G3

228727 500 GW A6 100-500 mbar Ag G3

254280 GW 500 A4 HP Au – M – V0 st se

157060 GW 500 A4 100-500 mbar Ag M

254281 GW 500 A4 / 2 HP Au – M – V0 st se

246665 GW 2000 A4 HP Au – M – V0 st se

247903 GW 2000 A4 / 2 HP IP65 Au – M – V0 st se

246159 GW 6000 A4 HP Au – M – V0 st se

248678 GW 6000 A4 / 2 HP 1-6 bar IP65 Au M

215 237 Note 50 A2 2.5 – 50mbar Ag G3

215240 NB 150 A2 30 – 150mbar Ag G3

215241 NB 500 A2 100 – 500mbar Ag G3

210 534 Note 50 A4 2.5 – 50mbar Ag M

210931 NB 150 A4 30 – 150mbar Ag M

210971 NB 500 A4 100 – 500mbar Ag M

UB 50 2.5 215 242 A2 – 50mbar Ag G3

UB 215 245 150 A2 30-150 mbar Ag G3

UB 215 246 500 A2

210 537 UB 50 A4 2.5 – 50mbar Ag M

UB 138 630 150 A4 30 – 150mbar Ag M

210970 UB 500 A4 100 – 500mbar Ag M

248673 GGW 3 A4 0.4 to 3 mbar Au M

248686 GGW 3 A4 / 2 Au – M – MS9 – V0 – VS3 st se

248276 GGW 10 A4 1-10 mbar Au M IP54

240358 GGW 10 A4 -U -1 – 10 mbar Au M

248689 GGW 150 A4 / 2 30-150 mbar Au M IP65

246176 GGW 50 A4 2.5-50 mbar Au M

246178 GGW 50 A4 -U 2.5-50 mbar Au M

120204 LGW A2P 3 mbar 0.4 to 3 M Ag with test button

230630 LGW 3 A4 0.4 to 3 mbar Ag G3

221590 LGW 3  A4 0.4 to 3 mbar Ag M

229382 LGW 3  A4 0.4 to 3 mbar Au M

232716 LGW 3 A4 / 2 from 0.4 to 3 mbar IP 65 Ag G3

232041 LGW 3 A4 / 2 from 0.4 to 3 mbar IP65 PG Ag

120212 LGW 10 A2P 1-10 mbar with test button Ag PG

230631 LGW 10 A4 1-10 mbar Ag G3

221591 LGW 10 A4 1-10 mbar Ag M

232717 LGW 10 A4 / 2 1-10 mbar IP65 Ag G3

232046 LGW 10 A4 / 2 1-10 mbar IP65 PG Ag

221207 LGW 50 A2P 2.5 – 50mbar Ag with test button

230632 LGW 50 A4 2.5 – 50mbar Ag G3

221592 LGW 50 A4 2.5 – 50mbar Ag M

232048 LGW 50 A4 / 2 2.5 – 50mbar IP65 PG Ag

232718 LGW 50 A4 / 2 2.5 – 50mbar IP65 Ag G3

120238 LGW 150 A2P 30-150 mbar Ag M m.testknop

230633 LGW 150 A4 30-150 mbar Ag G3

232719 LGW 150 A4 / 2 30-150 mbar IP65 Ag G3

232050 LGW 150 A4 / 2 30-150 mbar IP65 PG Ag

221593 LGW 150 A4 30-150 mbar Ag M

218444 LGW 3  A2 0.4 to 3 mbar Ag G3

107409 LGW 3  A2 0.4 to 3 mbar Ag PG

107417 LGW 10 A2 1-10 mbar Ag PG

222024 LGW 50 A2 2.5 – 50mbar Ag G3

107425 LGW 50 A2 2.5-50 mbar Ag M

107433 LGW 150 A2 30-150 mbar Ag M

257434 LGW 1.5 A2 -7 20-150 Pa Au PG

257435 LGW 3  A2 -7 20-300 Pa Au PG

257437 LGW 10 A2 7100-1000 Pa Au PG

257842 KS 150 A2 -7 20-150 Pascal Au PG

257843 KS 300 A2 -7 Au – M – V9 fa – se Pa CE

257844 KS 600 A2 -7 Au – M – V9 fa – se Pa CE

257845 KS 1000 A2 -7 Au – M – V9 fa – se Pa CE

256846 KS 3000 A2 -7 Au – M – V9 fa – se Pa CE

217061 AA-A2-4-3 0.4-4 InchWC PG

217062 AA-A2-4-5

217063 AA-A2-12-60 4-6 InchWC PG

217334 AA – C2 – 4-2

217329 AA – A2 6-2 0.16 to 1.2 InchWC NPT

217330 AA – A2 6-3 0.4-4 InchWC NPT

217331 AA – A2 6-5 2-20 InchWC NPT

217089 GAO-A2 4-8

217088 GAO-A2-4-6 12-60 InchWC G3

217339 GML-A2-4-8

217090 GAO-A4-4-2

217091 GAO – A4 4-3 0.4-4 InchWC PG

217092 GAO – A4 4-5 2-20 InchWC G3

217093 GAO – A4 4-6 12-60 InchWC NPT

217094 GAO –  -A4 4-8 40-200 InchWC G3

217326 GMH – A4 4-4 1-20 InchWC Ag PG

217327 GMH – A4 4-6 12-60 InchWC Ag PG

217340 GML A4 4-4 1-20 InchWC Ag PG

217341 GML -A4- Ag 4-6 12-60 InchWC PG

257841 cap for KS 150-A2-7/LGW A2 IP 65

221630 Adaptor serving GW MB405 -412

230288 Bracket metal serving GW / LGW A4

230264 Bracket TBV LGW – C3

172240 Bracket flat TBV LGW C1/A2

219659 Mating connector serving GW .. 3 – pole + PE (gray )

231772 bulbset TBV LGW / GW 120VAC

231773 bulbset TBV LGW / GW 230VAC

213910 Mounting dual pressure switch GW / GGW

230279 Hose connection 90g G1 / 4

210318 Plug gray 3 -pole pressure switch

 

Ngoài Đại lý Valve Dungs vietnam Công Ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ An Trọng Tín còn cung cấp các mặt hàng như: Valve Dungs vietnam, dungs vietnam, Đại lý Valve Dungs vietnam, đại lý van dungs vietnam, DUNGS – GAS BOILER EQUIPMENT, BỘ VAN DUNGS, Cung Cấp Các Loại Van DUNGS, Phân phối thiết bị valve DUNGs vietnam

 

Diễn đàn công nghệ: hcmweb.net