Đại lý Đầu phun keo Nordson Việt Nam

Công việc kiểm tra kỹ thuật Đại lý Đầu phun keo Nordson Việt Nam đối với các máy móc, thiết bị trong lao động là công việc bắt buộc phải thực hiện theo quy định của pháp luật để đảm bảo an toàn lao động về tính mạng cũng như tài sản của người sử dụng.

 

Thông Tin Liên Hệ:

Mr. Dũng – 0938 984 234

Email: dung@antrongtin.com

 

Dịch vụ đo kiểm tra kỹ thuật Đại lý Đầu phun keo Nordson Việt Nam theo đúng quy trình kiểm định, tiêu chuẩn Việt Nam và các quy định hiện hành của thiết bị.

 

Đây là Seri Đại lý Đầu phun keo Nordson Việt Nam :

 

1052925/1069208 / 1052649A / 322012/107286 / 937277C / NN.274792 /

NH-4/322016/1069208/1052925/322016/274792/937277./

MELTER,DURABLUE 4 L,240V, 2H/G, 22KG/HR/ DuraBlue 4L Package System/ SYSTEM,DURABLUE 4,240V,AD41,2.4M
Nordson 1030210/ KIT,MODULE,SOLIDBLUE S
Parts no. 1052925/ SolidBlueS
GUN MODULES/ NOZZLE,90,SING,.014DIA,BR,PUR&YEL
P/No.1011014 / NOZZLE,90,DUAL15,.018DIA,BRN&RED
Nordson 1015818/ NOZZLE, BR, RED&PUR,.018DIAX.050
Nordson 322018/ NOZZLE,90,DUAL15,.018DIA,BRN&RED
Nordson 1015818/ P/N: 1015818 NOZZLE,90,DUAL15,.018DIA,BRN&RED / NOZZLE,90,SING,.020DIA,BR,PUR&BEI
Nordson 1011020/ NOZZLE,90,DUAL15,.018DIA,BRN&RED
Nordson 1015818/ NOZZLE, BR, RED&PUR,.018DIAX.050
Nordson 322018/ P/N:322018 NOZZLE, BR, RED&PUR,.018DIAX.050/ TIP 21GA .020X.5 PURPLE 50PC

 

Diễn đàn công nghệ: hcmweb.net