Đại lý công tắc áp suất SUCO Việt Nam

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ An Trọng Tín đã vinh dự làm Đại lý công tắc áp suất SUCO Việt Nam 

SUCO Technologies, Inc đặt ra các tiêu chuẩn trong ngành và  cung cấp một dòng đầy đủ các thiết bị giám sát áp suất. 

Danh mục sản phẩm bao gồm áp suất cơ khí và thiết bị chuyển mạch chân không, thiết bị chuyển mạch áp lực điện tử, đầu dò và máy phát. SUCO sử dụng mạng lưới bán hàng với các kỹ sư ứng dụng được đào tạo tại nhà máy  sẵn sàng hỗ trợ địa phương tại hơn 40 quốc gia.

Seri sản phẩm Đại lý công tắc áp suất SUCO Việt Nam:

Thông tin liên hệ:

Mr. Dũng – 0938 984 234

Email: dung@antrongtin.com

Đại lý công tắc áp suất SUCO Việt Nam 0110 – XXX XX – X – XXX

0112 – XXX XX – X – XXX

0114 – XXX XX – X – XXX

0116 – XXX XX – X – XXX

0118 – XXX XX – X – XXX

0122 – XXX XX – X – XXX

0111 – XXX XX – X – XXX

0113 – XXX XX – X – XXX

0115 – XXX XX – X – XXX

0117 – XXX XX – X – XXX

0119 – XXX XX – X – XXX

0123 – XXX XX – X – XXX

0120 – X03 03 – X – 011

0120 – X03 28 – X – 603

0120 – X03 13 – X – 003

0120 – X03 01 – X – 009

0120 – X03 02 – X – 010

0120 – X03 04 – X – 012

0120 – X04 03 – X – 015

0120 – X04 28 – X – 604

0120 – X04 13 – X – 004

0120 – X04 01 – X – 013

0120 – X04 02 – X – 014

0120 – X04 04 – X – 016

0120 – X23 03 – X – 070

0120 – X23 28 – X – 070

0120 – X23 13 – X – 070

0120 – X23 01 – X – 070

0120 – X23 02 – X – 070

0120 – X23 04 – X – 070

0120 – X24 03 – X – 070

0120 – X24 28 – X – 070

0120 – X24 13 – X – 070

0120 – X24 01 – X – 070

0120 – X24 02 – X – 070

0120 – X24 04 – X – 070

0120 – X07 03 – X – 027

0120 – X07 28 – X – 607

0120 – X07 13 – X – 007

0120 – X07 01 – X – 025

0120 – X07 02 – X – 026

0120 – X07 04 – X – 028

0120 – X08 03 – X – 031

0120 – X08 28 – X – 608

0120 – X08 13 – X – 008

0120 – X08 01 – X – 029

0120 – X08 02 – X – 030

0120 – X08 04 – X – 032

Types: 0132 – 0137

Types: 0184 / 0185

Types: 0194 / 0195

Pressure switches 0132

Pressure switches 0134

Pressure switches 0136

Pressure switches 0184

Pressure switches 0185

Pressure switches 0194

Pressure switches 0195

Pressure switches 0163

Pressure switches 0164

Pressure switches 0166

Pressure switches 0167

Pressure switches 0168

Pressure switches 0169

Pressure switches 0140

Pressure switches 0141

Pressure switches 0170

Pressure switches 0171

Pressure switches 0180

Pressure switches 0181

Pressure switches 0183

Pressure switches 0186

Pressure switches 0187

Pressure switches 0190

Pressure switches 0191

Pressure switches 0196

Pressure switches 0197

Pressure switches 0240

Pressure switches 0241

Pressure switches 0410

Pressure switches 0412

Pressure switches 0414

Pressure switches 0416

Pressure switches 0418

Pressure switches 0424

Pressure switches 0411

Pressure switches 0413

Pressure switches 0415

Pressure switches 0417

Pressure switches 0419

Pressure switches 0425

Pressure switches 0159

Pressure switches 0161

Pressure switches 0162

Pressure switches 0175

Pressure switches 0165

Pressure switches 0340

Pressure switches 0341

Pressure switches 0150

Pressure switches 0151

Pressure switches 0510

Pressure switches 0511

Pressure switches 0520

Pressure switches 0570

Pressure switches 0530 NO

Pressure switches 0531 NC

Pressure switches 0532 NO

Pressure switches 0533 NC

Pressure switches 0540 NO / NO

Pressure switches 0541 NC / NC

Pressure switches 0542 NO / NC

Pressure switches 0544 NO / NO

Pressure switches 0545 NC / NC

Pressure switches 0546 NO / NC

Pressure transmitters 0645

Pressure transmitters 0650

Pressure transmitters 0660

Pressure transmitters 0675

Pressure transmitters 0680

Pressure transmitters 0690

Deutsch DT06-3S
(for DT04-3P)
3 x 0.5 mm² PUR cable, IP67
Order number:
1-1-36-653-160

TE AMP Superseal 1.5®, 2-pin
2 x 0.5 mm² Radox cable, IP65
Order number:
1-1-12-653-113

TE AMP Superseal 1.5®, 3-pin
3 x 0.5 mm² Radox cable, IP65
Order number:
1-1-32-653-158

TE AMP Junior Timer, 2-pin
2 x 0.5 mm² Radox cable, IP65
Order number:
1-1-18-653-116

Packard MetriPack 280, 2-pin
2 x 0.5 mm² Radox cable, IP65
Order number:
1-1-14-653-114

Bayonet DIN 72585 A1-2.1
2 x 0.5 mm² Radox cable, IP65
Order number:
1-1-20-653-112

M12 DIN EN 61076-2-LF, 4-pin
4 x 0.34 mm² PUR cable, IP65
Order number:
1-1-00-653-162

Order number:
1-1-66-621-010

Order number:
1-1-66-621-003

Order number:
1-1-70-621-007

Order number:
1-1-80-652-002

Order number:
1-1-84-652-009

Order number:
for 24 VDC: 1-1-84-652-011
for 250 VAC: 1-1-84-652-010

Order number:
1-6-00-652-016

Order number:
1-6-00-652-017

Order number:
1-1-00-420-014

Order number:
1-1-00-420-029

Order number:
1-1-00-420-020

Order number:
1-1-00-420-028

Order number:
1-1-00-420-021

Order number:
1-1-00-420-027

Order number:
1-1-00-420-009

Order number:
1-1-00-420-013

Order number:
1-1-83-420-006

Order number:
1-1-83-420-007

Order number:
1-1-83-420-008

Order number:
1-1-00-420-025

Order number:
1-1-36-653-160

Order number:
1-1-32-653-158

Order number:
1-1-00-653-162

Order number:
1-6-00-652-016

Order number:
1-6-00-652-017

Order number:
1-1-00-420-020

Order number:
1-1-00-420-028

Order number:
1-1-00-420-021

Order number:
1-1-00-420-027

 

Tag: Thiết bị suco tại việt nam, Pressure switches Suco, Đại lý Suco tại việt nam, Suco việt nam, Nhà cung cấp Pressure switches Suco

Diễn đàn công nghệ: hcmweb.net