Đại lý Chỉnh lưu Eupec tại Việt Nam

Các Đại lý Chỉnh lưu Eupec tại Việt Nam kích hoạt ánh sáng có kích thước rất nhỏ gọn và đặc biệt là phản ứng nhanh. Do đó nếu không có Đại lý Chỉnh lưu Eupec tại Việt Nam công suất cao DC coupler điện áp cao sẽ không thể hiện được ngày hôm nay, khi hai lưới không thể kết nối bằng các đường dây AC.

 

Seri Sản Phẩm:

T1451N Netz-Thristor Phase Control Thyristor

TD131N EUPEC Eupec

TD131N EUPEC Đại lý Eupec Germany

TD142N Netz-Thyristor-Module Phase Control Thyristor Module

TD142N Netz-Thyristor-Module Phase Control Thyristor Module

TD250N Marketing Information Eupec

TD250N Marketing Information Đại lý Eupec Germany

TT131N EUPEC

TT142N Netz-Thyristor-Module Phase Control Thyristor Module

TT240N Netz-Thyristor-Modu Phase Control Thyristor Module Eupec

TT250N Marketing Information Đại lý Eupec Germany

TT330N Phase Control Thyristor Module

TT92N14KOF  

TT92N16KOF Model: TT162N14KOF Eupec

TT106N16KOF SCR Đại lý Eupec Germany

TT142N16KOF (IGBT)

TT162N16KOF Model: TT162N14KOF

TT250N12KOF SCR Eupec

TT250N16KOF (IGBT) Đại lý Eupec Germany

TT251N18KOF Model: TT162N14KOF

TT500N16KOF SCR

TZ500N16KOF (IGBT) Eupec

TZ800N16KOF  Đại lý Eupec Germany

DD104N16KOF  

DD171N16KOF  

DD350N16KOF  Eupec

DZ1070N18KOF  Đại lý Eupec Germany

TT425N16KOF5K5

IGBT FOR DCS800

 

Chỉnh lưu Eupec, Đại lý Chỉnh lưu Eupec tại Việt Nam, Eupec Vietnam

Ngoài Đại lý Chỉnh lưu Eupec tại Việt Nam An Trọng Tín còn nhiều Đại lý khác

 

Diễn đàn công nghệ: hcmweb.net