Đại lý Asco tại việt nam

ASCO là nhà lãnh đạo trên toàn thế giới trong việc thiết kế và sản xuất các sản phẩm kiểm soát chất lỏng chất lượng như, Đại lý Asco tại việt nam , khí đốt và các sản phẩm dầu , và hệ thống điều khiển dự phòng . ASCO được thiết kế để kiểm soát dòng chảy của không khí, gas, nước , dầu và hơi nước. Cho dù bạn cần một thay đổi nhỏ của một sản phẩm cốt lõi hoặc một giải pháp kiểm soát dòng chảy hoàn toàn

Model Sản Phẩm:

Đại lý Asco tại việt nam Asco 6084581699 015-FV-005-A WSNFET8327B122

Asco valve VALVE VLV,PV8551B401MO

ASCO VALVE ; MODEL : WSNFETHTXB327A002/WSNF8327B002 ; TYPE : 3/2WAY ;

ASCO VALVE MODEL :NFXB223A012V TYPE :2/2WAY

ASCO VALVE ; MODEL : NFTEB327A102 ; TYPE : 3/2WAY VALVE,SOLENOID ,NFETB327A001,BRS,5.7MM; 24VDC

ASCO VALVE ; MODEL : WSNFET8327B122 ; TYPE : 3/2WAY

ASCO VALVE ; MODEL : WSETIS8551A309

ASCO VALVE ; MODEL : WSNF ETXB327A102

ASCO VALVE ; MODEL : NF B320A200

ASCO VALVE ; MODEL : NFB327A112 ; TYPE : 3/2 WAY

VALVE,SOLENOID ,WSNFETHTXB327A102,SS,5.7IN; TPL 16137

PISTON VALVE PART NUMBER :8290B11 MANUFACTURER :ASCO VALVE

ASCO VALVE ; MODEL : HB8342G3 ; VALVE,SOLENOID ,NF8327A608,SS,12MM,UNIVERSAL

ASCO NNFA063/0045/0015TC(S)

 

Tag: Van điện từ ASCO, van khí nén Asco, solenoid valve Asco, van khí nén điện từ Asco

Diễn đàn công nghệ: hcmweb.net